Garantia

 

       Garantia este perioada de timp cuprinsa intre data terminarii lucrarilor (inchiderea santierului) cand se incheie un proces verbal de receptie (proces verbal preliminar) si data receptiei finale, cand se incheie un proces verbal de receptie finala.
       Constructorul raspunde pentru viciile ascunse ale structurii de rezistenta, pe toata durata de viata normata a constructiei, specificata in normativul privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale (GE 032/1997). Durata de viata normata pentru cladiri din structura mixta (beton, zidarie) este de 80 ani, dar durata reala de viata a constructiei este mai mare decat durata de viata normata a constructiei.
       Garantiile pentru echipamentele cu care se doteaza constructia sunt cele prezentate in certificatele de garantie ale producatorului echipamentului.
       Garantia nu se ofera pentru utilizarea defectuoasa a constructiei sau a echipamentelor cu care este dotata. In mod uzual, garantia se pierde, daca beneficiarul sau o terta persoana executa, fara acordul proiectantului si al constructorului, orice fel de lucrari care afecteaza  rezistenta  si  stabilitatea constructiei.
       Din aceasta cauza, va recomandam ca lucrarile suplimentare, efectuate dupa receptia la terminarea lucrarilor, sa fie executate de aceeasi firma cu care s-a executat cladirea, pentru a preveni situatiile de litigiu.