Garantie / postgarantie

 

 

       Garantiile oferite de S.C. EXXO CONSTRUCT S.R.L. sunt conforme prevederilor H.G. nr. 273/1994 si se stabilesc de comun acord cu beneficiarul prin contractul de executie al constructiei si, separat, prin prevederile contractului de executie a bransamentelor la retelele de utilitati.
       Pe intreaga perioada de garantie S.C. EXXO CONSTRUCT S.R.L. se obliga sa inlature pe cheltuiala sa toate deficientele aparute, cauzate de nerespectarea clauzelor, specificatiilor contractuale si a prevederilor/reglementarilor tehnice aplicabile. In aceasta perioada, compania noastra remediaza gratuit toate defectele aparute si care sunt imputabile acesteia.
       Dupa expirarea perioadei de garantie, S.C. EXXO CONSTRUCT S.R.L. acorda clientilor sai servicii de postgaratie, remediind, in baza unui nou contract si contra cost toate deficientele aparute la o cladire, indiferent daca ii sunt imputabile sau nu.